ค้นหาสินค้า

จี้ไม้กางเขน

ไม้กางเขนมีความหมายเชิงสัญลักษณ์สำหรับผู้ที่เป็นคริสตชน พระเยซูตรัสกับบรรดาผู้ที่ติดตามเป็นสาวกของพระองค์ว่า “ผู้ใดไม่แบกกางเขนของตนและติดตามเรา ผู้นั้นเป็นศิษย์ของเราไม่ได้” ด้วยเหตุนี้การ “แบกกางเขน อ่านต่อ....

จี้ไม้กางเขน จี้สแตนเลส จี้พร้อมสร้อยคอ จี้แฟชั่น จี้ฮิปฮอป

จี้ไม้กางเขน

ราคาปกติ ฿750

฿ 600
-20%

จี้พระแม่มารีย์ จี้พระมารดาพระเยซู จี้พร้อมสร้อยคอ

จี้พระแม่มารีย์

ราคาปกติ ฿520

฿ 390
-25%

จี้ไม้กางเขน จี้สแตนเลส ชุบทอง จี้พร้อมสร้อยคอ

จี้ไม้กางเขน

ราคาปกติ ฿850

฿ 595
-30%

จี้ไม้กางเขน จี้สแตนเลส จี้แฟชั่น แฟชั่นฮิปฮอป จี้พร้อมสร้อยคอ

จี้ไม้กางเขน

ราคาปกติ ฿590

ของหมด
-20%

จี้ไม้กางเขน จี้สแตนเลส ชุบทอง จี้แฟชั่น จี้ฮิปฮอป จี้พร้อมสร้อยคอ

จี้ไม้กางเขน

จี้สแตนเลส

ของหมด
รายละเอียด
จี้ไม้กางเขน จี้พร้อมสร้อยคอ จี้สแตนเลส

จี้ไม้กางเขน

จี้พร้อมสร้อยคอ

ของหมด
รายละเอียด
จี้ไม้กางเขน จี้เงินแท้ ฉลุลาย จี้แฟชั่น

จี้ไม้กางเขน

จี้เงินแท้

ของหมด
รายละเอียด
จี้ไม้กางเขน จี้สแตนเลส

จี้ไม้กางเขน

จี้สแตนเลส

ของหมด
รายละเอียด
จี้ไม้กางเขน จี้สแตนเลส จี้ฮิปฮอป จี้แฟชั่น จี้พร้อมสร้อยคอ

จี้ไม้กางเขน

จี้สแตนเลส

ของหมด
รายละเอียด
จี้ไม้กางเขน จี้เงินแท้

จี้ไม้กางเขน

จี้เงินแท้

ของหมด
รายละเอียด
จี้ไม้กางเขน ไม้กางเขนชุบทอง จี้เพชร ไม้กางเขน

จี้ไม้กางเขน

ราคาปกติ ฿500

ของหมด
-20%

จี้ไม้กางเขน พลอยไพลิน จี้เงิน จี้แฟชั่น จี้พร้อมสร้อยคอ

จี้ไม้กางเขน

พลอยไพลิน

ของหมด
รายละเอียด
จี้ไม้กางเขน ฝังพลอยไพลิน จี้เงิน จี้แฟชั่น

จี้ไม้กางเขน

ฝังพลอยไพลิน

ของหมด
รายละเอียด
จี้ไม้กางเขน ฝังพลอยไพลิน จี้เงิน จี้พลอยสีน้ำเงิน จี้พร้อมสร้อยคอ

จี้ไม้กางเขน

ฝังพลอยไพลิน

ของหมด
รายละเอียด
จี้ไม้กางเขน ฝังพลอยทับทิม จี้เงิน จี้พร้อมสร้อยคอ

จี้ไม้กางเขน

ฝังพลอยทับทิม

ของหมด
รายละเอียด

จี้ไม้กางเขน

ไม้กางเขนมีความหมายเชิงสัญลักษณ์สำหรับผู้ที่เป็นคริสตชน พระเยซูตรัสกับบรรดาผู้ที่ติดตามเป็นสาวกของพระองค์ว่า “ผู้ใดไม่แบกกางเขนของตนและติดตามเรา ผู้นั้นเป็นศิษย์ของเราไม่ได้” ด้วยเหตุนี้การ “แบกกางเขน” จึงหมายถึงการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระคริสต์อย่างต่อเนื่องพร้อมกับการตายต่อตัวเองตลอดเวลา นั่นหมายความว่า เราต้องปฏิเสธ ปล่อยวาง และไม่ยินยอมให้ “ตัวเอง” มาเป็นผู้มีอำนาจเหนือหรือผู้กำหนด “ตัวเอง” ต้องไม่มีอำนาจครอบครองเหนือพฤติกรรมของเรา เราไม่ควรคิดว่า “ฉันอยากทำอะไร” แต่ควรคิดว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าต้องการให้ฉันทำอะไร” แท้จริงไม้กางเขนเป็นสัญลักษณ์ของความรัก ความเมตตาของพระเจ้าที่พระองค์ทรงมีต่อมนุษย์ทุกคน ทุกผู้ทุกนาม ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา

สินค้าแนะนำ

สินค้าขายดี